Ing. Mariana Hubová   ·   dane@hubova.sk   ·   +421 903 569 095

HUBATAX

DAŇOVÉ PORADENSTVO · ÚČTOVNÍCTVO · EKONOMICKÉ PORADENSTVO

O SPOLOČNOSTI HUBA TAX s.r.o.

História spoločnosti HUBA TAX je spojená s menom jej zakladateľky Ing. Mariany Hubovej, ktorá pôsobí v oblasti daní a účtovníctva od roku 1989. V roku 1994 zložila skúšky daňového poradcu a stala sa členkou Slovenskej komory daňových poradcov.

Po niekoľkých rokoch podnikania v tomto odbore a bohatej praxe z firiem založila spoločnosť HUBA TAX s.r.o., v ktorej poskytuje spolu so svojim tímom komplexné ekonomické a poradenské služby. Od roku 2002 je Ing. Mariana Hubová členkou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.

Od mája roku 2009, po úspešnom absolvovaní odborného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečnej skúšky, je Ing. Mariana Hubová mediátorkou zapísanou v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR . Tým rozširuje paletu služieb o riešenie sporov prostredníctvom mediácie.

175
1204
7452

SPOKOJNÝCH
KLIENTOV

VYPLNENÝCH DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

ÚSPEŠNÝCH KONZULTÁCIÍ

Náš HUBA TAX team sa venuje komplexným aktivitám v oblasti daňového poradenstva, účtovníctva a ekonomického poradenstva.

DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

 • Komplexné zastupovanie klienta pred orgánmi finančnej správy
 • Vypracovanie daňových priznaní
 • Registrácie pre daňové účely
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách
 • Optimalizácia daňových povinností
 • Navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov
 • Profesionálne spracovanie žiadostí o úver
 • Spracovanie podnikateľských zámerov
 • Analýza a úprava organizácie interného kontrolného systému
 • Finančná analýza

VYHOTOVENIE VŠETKÝCH DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

 • Vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Priznanie k DPH
 • Daň z nehnuteľností
 • Daň z motorových vozidiel
 • Súhrnný výkaz k DPH
 • Kontrolný výkaz k DPH

ÚČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

 • Vedenie účtovníctva
 • Rekonštrukcie účtovníctva
 • Spracovanie mzdovej a personálnej agendy
 • Komplexné zastupovanie klienta pred orgánmi verejnej správy
 • Zostavenie počiatočných bilancií účtov
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Zostavenie postupov pri zavádzaní operatívnych evidencií
 • Vypracovanie mesačných uzávierok
 • Priebežná kontrola účtovníctva
 • Poradenstvo a konzultácie


Od roku 2009 komunikujeme so správcom dane zaručeným elektronickým podpisom.Ing. Mariana Hubová - HUBA TAX s.r.o.
+421 903 569 095
dane@hubova.sk
Budova Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, miestnosť D523